SVENSK SJÖFARTS ÅRSMÖTE SAMLAR SJÖFARTSSVERIGE

Den 25 april arrangerar Svensk Sjöfart för 113:e gången årsmöte och den här gången med fokus på de tre hållbarhetsperspektiven; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. På plats finns bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth, miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe samt miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz.

– Hållbarhetsfrågorna är ytterst centrala för oss inom Föreningen Svensk Sjöfart. Vi har som vision att erbjuda den mest hållbara sjöfarten i Europa och i flera avseenden är vi redan där. Våra 60 medlemmar arbetar enträget med att förbättra konkurrenskraften inte minst genom förbättringar inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Bland annat har investeringar gjorts i nya bränslen och tekniker som skrov, rotorsegel, LNG och batterier, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

I samband med årsmötet publiceras även Svensk Sjöfarts publikation ”Sjöfartsåret 2018”.

– Sjöfartsåret 2018 har innehållit flera stora höjdpunkter. Bland annat präglades året av flera inflaggningar och vi firade i början av 2019 hundra svenskflaggade fartyg. Vi har också sett att cirka 30 miljoner passagerare reser till och från Sverige med fartyg varje år och att cirka 90 % av alla transporter sker sjövägen, säger Rikard Engström.

– När vi blickar framåt är det med uppmaningar om långsiktighet och förutsägbara villkor för sjöfarten och inte minst att de offentliga avgifterna sätts så att de styr mot de politiska målen. De rederier som går före i utvecklingen bör gynnas. Man bör också genomföra justeringar i den blå skatten, tonnageskatten, så att även vår kustnära handelsflotta kan inkluderas, säger Rikard Engström.

Övriga talare på Svensk Sjöfarts årsmöte är Christopher Rex, Head of Research and Innovation, Danish Ship Finance, Pia Berglund, nationell samordnare för nationell sjöfart, Ellen Landberg, ledarskapsexpert, Linda Hammarstrand, Culture Academy och Ragnar Johansson, ordförande Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart Verksamhetsberattelse 2018

Se hela seminariet live här:

 

 

Kontakt:

Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, rikard.engstrom@sweship.se