Alkobommar

Trafikverket ska i dagarna redovisa uppdraget om att införa alkobommar i hamnar. Totalt berörs 23 hamnar samt Öresundsbron av de fasta anläggningar som planeras.

Att det inte blir mobila enheter beror på att kontrollmyndigheterna inte klarar den logistiska delen när man snabbt måste kunna avbryta kontrollerna för ärenden med högre prioritet. Svensk Sjöfart och Sveriges Hamnar har haft en god dialog med Trafikverket under processen.

Svensk Sjöfart ställer sig positiv till initiativ som leder till ökad säkerhet i transportsystemet, men anser att nyttan med alkobommar dessvärre inte står i proportion till kostnaderna för samhället. Uppdraget är dock högt prioriterat av politiker oavsett partitillhörighet och det återstår att se om det kommer att genomföras i enlighet med den plan som läggs fram i rapporten.

En stor nackdel med föreslagen teknik är att man bara kontrollerar alkohol. Droger, smuggling, fordonets skick, lastsäkring etc kommer inte att kontrolleras varför det kan ge en falsk känsla av trygghet.

Foto: Stefan Nilsson, MHF