Ålands Sjöfart: Sverige vill höja farledsavgifterna

Den Åländska tidningen Ålands Sjöfart skriver om det brev som Svensk Sjöfart tillsammans med flera andra organisationer skickat till Sjöfartsverket med anledning av att myndighetens styrelse ska ta beslut om föreslagna höjningar av farleds- och lotsavgifterna.

Ålands Sjöfart skriver bland annat att ”i Finland finns ett riktat transportstöd till passagerarfärjorna. Även Estland har lyft bort farledsavgifterna och betalar tre fjärdedelar av hamnavgifterna under krisen.”

– Det Ålands Sjöfart visar är att Sverige är nästintill unikt gällande farleds- och lotsavgifter. När Sverige föreslår höjningar hjälper vårt grannland sjöfarten att ta sig ur coronakrisen. Att Sjöfartsverket, i motsatts till Finland, aviserar höjningar mitt under coronapandemin, när sjöfarten till följd av pandemin befinner sig i en kris, motverkar politiska mål om hållbar återstart och en överflyttning av transporter av gods. Vi har identifierat att det är nödvändigt att regeringen ger ökade anslag till Sjöfartsverket så att de klarar sin ekonomiska situation och kan hjälpa, istället för att stjälpa, sjöfarten i detta läge, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-02-11