POLITIKER PRATAR SJÖFART (2) – ”85-90 % av alla varor som kommer till Sverige kommer via sjöfarten”

Suzanne Svensson (S), riksdagsledamot, svarar på frågor om Svensk Sjöfarts betydelse och vilka åtgärder hon vill se i en intervju med Svensk Sjöfart.

Vad är sjöfartens betydelse för Sverige enligt dig?

– Sjöfarten har en stor betydelse för Sverige. 85-90 % av alla varor som kommer till Sverige kommer via sjöfarten och jag ser också att i fortsättningen så tror jag att man fraktar mera på sjövägarna, både inre vattenvägar och kusterna eftersom järnvägen är full idag och vi ser också hur man inom åkerinäringen också  tappar hela tiden. Så det är egentligen sjöfarten som har den potential som kan klara detta framåt, säger Suzanne Svensson.

 

Vilka åtgärder vill du se för sjöfarten?

– Nu har vi lagt en godsstrategi och där tycker jag att det finns väldigt många bra saker. Men om jag skulle lyfta ut något så är det en översyn av Sjöfartsverket som jag tycker att man ska göra. Man måste titta på farledsavgifterna och hur de är uppbyggda och vad man använder dem till. Man måste kanske ändra den delen. Likadant med lotsfrågan så ser jag att en digitalisering utav lots är något som vi behöver göra framöver, säger Suzanne Svensson.

 

Om Socialdemokraterna kommer i regeringsställning, hur ser vi det om fyra år?

– Då hoppas jag att vi har kommit en bit på väg när det gäller de här sakerna. Det är klart att det tar lite tid att göra olika saker som digitalisering. Det får inte bara finnas skärmar, utan det ska också fungera ute i verkligheten. Jag hoppas när det gäller farledsavgifterna att man har kommit en bra bit på vägen, säger Suzanne Svensson.

Publicerad: 2018-08-30