WEBINAR: EU ETS för sjöfarten – vad bör rederier förbereda sig på? (Endast för Svensk Sjöfarts medlemmar)

Datum och tid: 24 juni kl.13.00-14.30
Plats: Digitalt. Länk skicka till samtliga anmälda cirka en vecka innan seminariet.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs och sista anmälningsdag är den 22 juni. Seminariet är endast för Svensk Sjöfarts medlemmar.

Varmt välkomna till Svensk Sjöfarts medlemswebinar om EU ETS och sjöfart. Under seminariet kommer Lighthouse senaste förstudie i ämnet att presenteras och myndigheter kommer att berätta vad som är på gång i frågan. Webinaret syftar till att lyfta de olika scenarion för hur EU ETS för sjöfarten kan komma att se ut och vad det kan få för konsekvenser för rederier. Under seminariet kommer det att ges stor möjlighet att ställa frågor.

Program:

13.00 Inledning och välkomna

Presentation av förstudien ”Including maritime transport in the EU Emission Trading System – addressing design and impacts” – Anna Mellin, IVL Svenska Miljöinstitutet

Hur arbetar Naturvårdsverket med ETS för sjöfarten? – Viktor Löfvenberg, Naturvårdsverket

Frågor och diskussion

14.15 Slut