Vatten i staden – barriär eller tillväxt?

Seminarium kl. 10:00 till 14:30
Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg
Anordnare: Lighthouse & Maritima klustret i Västsverige

Länk till programmet