Världssjöfartens dag 2021 – ”Seafarers: at the core of shippingʹs future”

Läs mer om temat för Världssjöfartens dag.