Världssjöfartens dag 2021 – ”Seafarers: at the core of shippingʹs future”

Läs mer om 2021 års tema för Världssjöfartens dag.