Världssjöfartens dag

Årets Världssjöfartens Dag att uppmärksammas tisdagen den 26 september 2017 mellan kl 13.00 – 16.00 på World Maritime University i Malmö.

Årets tema är ”Connecting Ships, Ports and People”.

Datum & tid: 26 september kl 13.00 – 16.00 med efterföljande mingel kl.16-19.00.
Plats: Hos World Maritime University (WMU) i Malmö.

Arrangörer: Maritimt Forum, tidigare Sjöfartsforum (huvudarrangör), Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Svenskt Marintekniskt Forum, Transportstyrelsen, Kungliga Örlogsmannasällskapet och World Maritime University

Anmäl dig här.

Läs mer på Maritimt Forums hemsida.