Besök Svensk Sjöfart i Almedalen 3-7 juli

Välkommen att prata sjöfart med oss i vår utställning  söndag – torsdag kl. 9-17, Donnersgatan 2!

Utställningen har öppet söndag t.o.m torsdag.

Måndag 4 juli kl 9.30-10

Sjöfarten – en del av samhällets hållbara tillväxt?

Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter.

Karl Garme, forskare vid Institutionen för farkost och flygteknik på KTH med flera.

Tisdag 5 juli kl 9.30-10

Lika eller olika om vägen framåt?

Sjöfarten möter politiska representanter för att diskutera miljö – väg eller vägg?

Fredrik Larsson, miljöansvarig Svensk Sjöfart möter Anders Åkesson (C) Trafikutskottet och Stina Bergström (MP) Miljöutskottet.

Onsdag den 6 juli kl 9.00-10.00

Frukostmingel och lansering av Lighthouse postdoktorprogram

Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse, möter Fredrik Hörstedt, vice-rektor, Chalmers, Harry Robertsson, teknisk direktör, Stena teknik och Thomas Strand (S), riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet med ansvar för högskola/forskning för S-gruppen

Måndag, tisdag och onsdag kl 16-16.30

Hållbara transporter – vad blir nästa steg?

Vi ställer vi våra partipolitiska ungdomsförbund mot MILJÖVÄG(G)EN och diskuterar visioner och ambitioner med hållbara transporter – möjligt och omöjligt?