Vågrätts öppna möte inställt på grund av coronaviruset

Vågrätts öppna möte har beslutats att ställas in på grund av coronaviruset. Nytt datum kommer inom kort.

_____________________

Datum och tid: 28 april kl.10.00-15.00

Plats: Stena Line, Danmarksterminalen, Göteborg

Anmälan: Anmäl dig senast 21 april. Dagen är kostnadsfri och du behöver inte ange fakturaadress i anmälan.

Den 28 april arrangeras nästkommande öppna möte i arbetet med en sjöfartssektor med en arbetsmiljö i världsklass! Huvudarrangör för vårens öppna möte är Stena Line.

Under seminariet kommer du få lära dig om hur du kan skapa en bättre arbetsmiljö på din arbetsplats samt öka omsättning, vinst, innovation och engagemang och samtidigt säkra kompetensförsörjning och rekrytering genom mångfalds- och inkluderingsarbete. Bland annat kommer Stena Lines VD Niclas Mårtensson att prata om Stena Lines arbete med frågan och du kommer även få kunskaper som är viktiga för dig som informell och formell ledare. Organisationen Mitt Liv kommer att berätta om hur man kan arbeta proaktivt med mångfald och lyfta de affärsmässiga vinsterna och mänskliga värdet av att arbeta med mångfald och inkludering samt hur starkt detta kan påverka organisationer att bli mer konkurrenskraftiga, lönsamma, innovativa och trivsamma.

Workshopen riktar sig till alla inom sjöfartsbranschen; såväl ombordanställda, medarbetare iland som chefer och arbetsgivare.

Varmt välkommen!

Workshopen arrangeras av Vågrätt som är ett branschövergripande samarbete inom sjöfartsbranschen som syftar till att tydliggöra att sjöfartsbranschen är en bransch för alla. Arbetet har som vision att skapa en sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass med attraktiva arbetsplatser som är fri ifrån diskriminering och kränkande särbehandling. Genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Deltagande organisationer är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Hamn, Linnéuniversitetet, Lindholmens tekniska gymnasium, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Lambda studentförening, Almega, Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Sveriges Skeppsmäklareförening. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Wallenius, Viking Line och Stena Line.