Vågrätt öppet möte

Datum och tid: 14 januari

Plats: Digitalt här.
Anmälan: Anmälan för digitalt deltagande krävs ej.

Välkommen till Vågrätts öppna möte! Seminariet arrangeras gemensamt av medverkande organisationer i Vågrätt. Under det öppna mötet ges en genomgång av flera av de aktiviteter som just nu pågår inom Vågrätt och dess deltagande organisationer. På grund av rådande restriktioner arrangeras Vågrätts öppna möte digitalt.

Läs mer om Vågrätt här. 

Program

9.00 Välkomna och inledning – Moderator

Transportföretagens projekt Framfart har till uppgift att stödja färden mot mer jämställda branscher – Johanna Linder, Transportföretagen

Diskussionsövningar och kalender för bättre arbetsmiljö – Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart

List – Hur Sjöfartsverket jobbar med diskussonsövningar och annat – Eva Nordström, Sjöfartsverket

Leader in sustainable shipping – Therese Vikström, Stena Line

Bystander Intervention – Johan Hartler, Chalmers

Paus

Jobba Aktivt – Seko Sjöfolk – Mikael Lindmark, Seko Sjöfolk

Studentuppsats – Anna-Karin Blomqvist, David Folkesten, Chalmers

REDO 1 och 2.0 –  Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket

Ogilla läget – arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart – Cecilia Österman, arbetsmiljöforskare vid Linnéuniversitetet

Sammanfattning och frågor

12.00 Slut

Om presentationerna

Bystander Intervention

Bystander Intervention eller observatörsingripande på svenska är en metod för att hindra och minska trakasserier på t.ex en arbetsplats. Vilka erfarenheter finns efter att 250 studenter nu har genomgått utbildningen! Hur ser verktygslådan ut för den som vill ingripa?

Transportföretagens projekt Framfart har till uppgift att stödja färden mot mer jämställda branscher.

Ledorden för projektet är enligt följande: – Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara se till att fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med.

Framfart har genom en referensgrupp bestående av olika medlemsföretag utvecklat flera konkreta verktyg för jämställdhet med start 2021, något vi kallar Framfarts jämställdhetsguide, här får du veta mer om den påbörjade resan.

Jobba aktivt – en handbok

Mikael Lindmark berättar om Seko sjöfolks handbok Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier som riktar sig till fackligt förtroendevalda, skyddsombud och fackets medlemmar. Att förebygga, förhindra och åtgärda diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är branschens gemensamma ansvar. Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren. Fackligt förtroendevalda och skyddsombud ska samverka och påtala brister. Denna handbok tar upp det viktiga förebyggande arbetet, och vid pågående ärenden kan den användas som en manual att följa från anmälan via utredning till åtgärder.

Ogilla läget – arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart. Cecilia Österman, arbetsmiljöforskare vid Linnéuniversitetet

Att kränkande särbehandling i olika former förekommer på jobbet är tyvärr inget nytt och självklart gäller det även till sjöss. Men hur kan vi göra rent praktiskt för att förhindra det? Vi menar att vi behöver bli bättre på att ogilla läget. Vi behöver bli bättre på att ifrågasätta och utmana invanda arbetssätt och lära oss att ställa nya frågor. Under den här presentationen får du tips på vad just du kan göra för att bidra till en god organisatorisk och social arbetsmiljö utan kränkande särbehandling.

Diskussionsövningar och kalender för bättre arbetsmiljö

Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp har tagit fram konkreta övningar för att förbättra arbetsmiljön. I den här föreläsningen får lära dig mer om hur du kan använda dig av diskussionsmaterialet. Likabehandlingsgruppen och en referensgrupp med ombordanställda arbetar även för att tillsammans ta fram en kalender med inspiration för en bättre arbetsmiljö som du kommer att få en förhandsvisning av.