Transportforum – sjöfartssessioner

Transportforum 2019 äger rum 9-10 januari i Linköping. Läs mer om hela Transportforum här.

Sjöfartssessionerna under Transportforum

Rubrik: Senaste nytt för klimatsmart sjöfart

Datum och tid: 9 januari kl.13.15-14.45

 • Establishment and analysis of a global database of initiatives adopted for the reduction of maritime air emissions
 • Kostnadseffektiva val av marina bränslen i en framtid med krav på minskade CO2-utsläpp
 • Environmental assessment of Sweden-related LNG fleet in the Baltic Sea and the North Sea
 • Lighthouse förstudie: Low carbon marine freight – Introducera biobränslen som marina bränslen
 • Exempel från industrin; Wallenius arbete för en hållbar framtid

Rubrik: Godsstrategin och det maritima pusslet

Datum och tid: 10 januari kl.9.00-10.30

 • Vilken potential finns att öka kapacitetsutnyttjandet i sjöfarten?
 • Så kan inlandssjöfarten stödja stadsutvecklingen
 • Real time ferries – integrering av sjöfarten i den intermodala transportkedjan
 • Hamnar och transportsystemet – lärdomar från hamnkonflikten

 

Rubrik: Intelligens i sjöfarten – artificiell eller mänsklig?

Datum och tid: 10 januari kl.14.00-15.30

 • Vilken roll ska människan ha inom framtidens sjöfart, som spås bli allt mer automatiserad?
 • Smart Ships with a smart crew
 • Optimerade energisystem genom maskinlärning
 • Digitalisering av Sjöfarten i praktiken – Sea Traffic Management, världens kanske största e-navigationsprojekt

Läs mer om hela programmet här.