Svensk Sjöfarts höstmötesdag – Forskning och innovation för svensk konkurrenskraft 

Datum: 16 november

Tid:

  • 10.00-12.00 – Medlemsworkshop/medlemsmöte för medlemmar om forskning och innovation (separat anmälningslänk utskickad till medlemmar)
  • 13.30-16.30 – Öppet seminarium
  • 18.30-sent – Middag och höstfest för medlemmar (separat anmälningslänk utskickad till medlemmar)

Plats: Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm alt. digitalt

Anmälan: Det öppna seminariet är gratis (fakturaadress behöver ej anges), men anmälan krävs senast den 2 november.

Varmt välkommen till Svensk Sjöfarts öppna höstmötesseminarium med tema forskning och innovation för svensk konkurrenskraft! Under seminariet presenteras forskning och innovation inom flera av Svensk Sjöfarts prioriterade områden.

Program

13.30 Välkomna – betydelsen av innovation för svensk sjöfarts konkurrenskraft – Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart

Inledningstal av utbildningsminister Mats Persson (L)

Panelsamtal med utbildningsutskottet: Forskning och innovation för svensk sjöfarts konkurrenskraft – vad krävs från politiken?

  • Niklas Sigvardsson (S), suppleant i utbildningsutskottet
  • Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i utbildningsutskottet
  • Lili André (KD), riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning
  • Jan Riise (MP), suppleant i utbildningsutskottet
  • Marie-Louise Hänel Sandström (M), ledamot i utbildningsutskottet

Teknik:
Future ship and latest innovations concerning new-buildings – Ron Gerlach, Technical Director, Stena Teknik

Miljö/klimat:
Framtidens sjöfart – vägen till fossilfri sjöfart – Vendela Santén, Strategic Manager Sustainable Maritime Logistics, SSPA

Smarta fartyg:

AI – hur kan den nya tekniken användas och vilka regleringar kommer? – Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, Svenskt Näringsliv

Försvar/skydd/beredskap:
How to Get Away with Fraud – research on cybercriminals and recommendations to shipowners – Marthe Brendefur, Norma Cyber

Kompetensförsörjning/rekrytering:
Skills and competences of future seafarers: Key implications for shipowners – Momoko Kitada, Professor, Head, Maritime Education & Training, WMU

16.30 Slut