Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2024

Plats: Södra Teatern, Stockholm

Lokal: Kägelbanan

Datum: 25 april

Tid:

10.00-11.30 – Svensk Sjöfarts årsmöte (endast medlemmar)
13.30-16.30 – Öppet seminarium

Anmälan: Sista dag för anmälan är den 10 april. Det öppna årsmötesseminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Anmälan till årsmötet sker via separat utskickad länk. Anmälan till det öppna seminariet sker nedan. För frågor, var vänlig kontakta Madeleine Säll, madeleine.sall@sweship.se.

Varmt välkommen till Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2024! I år möts vi på Södra Teatern i Stockholm för att lyssna till presentationer och paneldebatter kring årets tema som är ”Framtidens sjöfart – med innovation, konkurrenskraft och säkerhet i försörjningskedjor”. Under seminariets första del diskuteras bland annat konkurrensförutsättningarna för den svenska sjöfarten, handelsfrågor och vikten av svensk flagg. Under det andra passet ligger tonvikten på innovation och forskning för framtidens hållbara sjöfart. Eftermiddagen avslutas med att vinnaren av Årets rederi får ta emot sitt pris.

Prel program

Moderatorer: Pia Berglund och Madeleine Säll

Tema: Handel

13.30 Välkomna och inledning – Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart

Vikten av den civila handelssjöfarten, handelseffekterna i
förändrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge och säkra försörjningskedjor – Michael Koch, chef för Enheten för internationell handelsutveckling Kommerskollegium

Samtal om utrikeshandel

– Anders Hermansson, Föreningen Svensk Sjöfart

– Michael Koch, Kommerskollegium

– Susanna Zeko, ICC

– Åsa Coenraads, Svensk Handel

Tema: Forskning, innovation och utveckling

Lansering av Svensk Sjöfarts Forskningsstrategi – Harry Robertsson, Stena Rederi AB

Expertpanelen samtalar – Forskningen, varför är den så viktig?

  • Per Tunell, Wallenius
  • Clas Gustafsson, Furetank
  • Frida Rowland, AtoB@C

15.00-15.30 Fika

Tema: Konkurrenskraft

15.30 Anförande av Andreas Carlson, Infrastrukturminister

Panelsamtal med Skatteutskottet och Trafikutskottet: Hur skapar vi en konkurrenskraftig sjöfart? 

– Eric Westroth, Sverigedemokraterna, Skatteutskottet

– Boriana Åberg, Moderaterna, Skatteutskottet

– Mattias Ottosson, Socialdemokraterna, Trafikutskottet

Utdelning årets rederi – Mark Levengood

16.25 Sammanfattning och avslut