Stora TransportDagen 2016

”Entreprenörerna formar framtidens transporter”
Münchenbryggeriet, Stockholm.
Johan Källsson, Erik Thun AB medverkar som talare bland flera.

Svensk Sjöfart är medarrangör tillsammans med övriga branschorganisationer inom transportsektorn.