Smarta anlöp – öppet möte

Datum och tid: 31 mars kl.13.00-15.00

Plats: https://global.gotomeeting.com/join/582845837 (ingen föranmälan krävs)

Arrangörer: Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket, Näringslivets transportråd, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening

Varmt välkommen till ett öppet möte om smarta anlöp! Flera av Sjöfartssveriges branschorganisationer och Sjöfartsverket har startat ett gemensamt program kring smarta anlöp. Programmet syftar till att genomföra digitala satsningar för smartare och mer effektiva anlöp. Programmet planeras att pågå åtminstone till 2027 och omfattar den information och de tjänster som utväxlas mellan aktörer involverade i ett fartygsanlöp. Effektivisering uppnås genom att alla aktörer delar information för att nå gemensamt uppställda mål.

Program

1300 Vad är Smarta Anlöp-programmet – Carina Stål, programsamordnare
1315 Göteborg hamns digitala plattform – Joseph Sandwing, digitaliseringsansvarig,  (1.Ett nytt informationsekosystem, 2.AI, 3.Tänkta lösningar)
1330 DTS – Sjöfartsverkets interna förbättringsprojekt – Magnus Österlund, projektledare (1.Digital Transformation av Sjöfartsnära tjänster, 2.Snabbare administrativ hantering, 3.Prioritering varje år)
1345 Branschgemensam förstudie Anlöpsprocessen – Maria Filipsson, projektledare (1.Gemensamt projektarbete 2.Överenskomna processteg 3.Prioriterade behovsområden)
1400 BENSTRÄCKARE
1405 European Maritime Single Window, EMSW – Per Setterberg, projektledare  (1.Status för arbetet med införandet av EMSWe förordningen 2.Gemensamt arbete framåt 3.Projektinformation och tidplan)
1420 Panel med projekten – öppet för frågor
1450 Nästa steg