Sjöfartsseminarium 2017

Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning bjuder härmed in till det årliga seminariet mellan myndigheten och sjöfartsbranschen.

Seminariet är uppdelat på två dagar och äger rum den 8-9 mars 2017 i Göteborg (Quality hotel 11) och riktar sig främst till fartygsägare, redare eller andra som har ansvar för fartygssäkerhet, miljö-skydd, sjöfartsskydd eller operation på ett rederi eller dess underleverantörer samt andra myndigheter eller intresseorganisationer inom sjöfarten. Vi hoppas på bred uppslutning!

Årets tema för seminariet är hållbarhet, och begreppet kommer att belysas ur människans och miljöns perspektiv med fokus på höga sjukskrivningstal, alternativa bränslen och föroreningar till luft och vatten. Presentationer kommer att hållas av representanter från myndigheter, sjöfartsnäring och akademi.

På kvällen den 8 mars har vi en gemensam middag. Middagen, luncher, kaffe och fika ingår i anmälningsavgiften. Kostnader för eventuell övernattning tillkommer och betalas av deltagarna på plats.

Vänligen gå in på www.transportstyrelsen.se/sjofartsseminarium för anmälan, agenda och mer praktisk information.

Spara gärna dessa datum i era kalendrar.

Varmt välkommen!

Ingrid Cherfils Sjö- och luftfartsdirektör