Östersjöseminarium 2017

Fredrik Larsson, miljöansvarig, Föreningen Svensk Sjöfart, deltar på konferensen och pratar om hur vi når en hållbar sjöfart i Östersjön. Läs mer här.