Välkommen till öppet informationsmöte om sjöfartens utveckling och framtid!

Datum och tid: 17 november kl.14-15

Plats: Rum Västerhavet, Södra Hamngatan 53, Svenskt Näringsliv, Göteborg

Välkommen till öppet informationsmöte om sjöfartens utveckling! Under seminariet kommer du att få lyssna till det senaste som hänt inom sjöfarten, Svensk Sjöfarts arbete under året samt vad som händer framöver. Fokusområdena miljö & klimat, säkerhet, konkurrenskraft samt forskning & innovation kommer att stå i fokus.

Program

14.00 Vad har hänt inom sjöfarten och inom Svensk Sjöfarts fokusområden? – Rikard Engström, Pia Berglund, Tryggve Ahlman, Christina Palmén, Fredrik Larsson

Vad händer inom sjöfarten framöver? Trender och marknadsanalys – Marthe Lamp Sandvik, Lorentzen & Stemoco AS

Diskussion: Svenska redare reder sig – eller? – Marthe Lamp Sandvik, Lorentzen & Stemoco AS & Ragnar Johansson, ordförande, Svensk Sjöfart

Avslutning – Ragnar Johansson, ordförande, Svensk Sjöfart

15.00 Slut

Anmäl dig senast 10 november. Varmt välkommen!