Workshop: Förbättra ditt ledarskap och få koll på lagen

Datum och tid: 23 november, kl 10.00-16.00. Lunch och fika ingår.
Plats: Danmarksterminalen, Stena, Göteborg

Anmälan: Deltagande är gratis för Svensk Sjöfarts medlemmar, men anmälan krävs senast den 20 november.

Välkommen till workshop där du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap med teori och praktiska övningar! Under workshopen kommer du få kunskap om lagar och regler som är av extra vikt för ledare att känna till, bland annat gällande arbetsmiljölagstiftning med särskilt fokus på kränkande särbehandling och trakasserier. Arbetsmiljö och arbetsglädje toppar idag listorna över vad arbetstagare anser är viktigast och vad som gör ett företag attraktivt. Medarbetare som trivs på sin arbetsplats ökar också enligt forskning produktiviteten och säkerheten samt minskar antalet sjukskrivningar. Under den här workshopen får du konkreta verktyg för hur du kan skapa en arbetsplats där fler trivs och hur du kan förebygga kränkande särbehandling och trakasserier.

Workshopen riktar sig både till formella och informella ledare som vill förbättra sitt ledarskap.

Program

10.00 Välkomna och inledning

10.15 Vad säger lagen gällande trakasserier och kränkande särbehandling? – Henric Diefke, advokat, Mannheimer Swartling

  • Ansvar och verktyg innan något hänt
  • Ansvar och verktyg efter trakasserier och kränkande särbehandling

12.00 Lunch
13.00 Förbättra ditt ledarskap

  • Skapa fungerande team och förbättra arbetsmiljön
  • Praktiska övningar för likabehandling och förebygg trakasserier och kränkande särbehandling

15.45 Summering

16.00 Slut