Medlemsworkshop om CO2 och åtgärder som behövs för att möta målet om minst 50% reduktion till 2050 (endast för Svensk Sjöfarts medlemmar)

Datum och tid: 29 augusti 2018, klockan 10-16
Plats: Hotel Scandic Europa, Nils Ericssonsgatan 21, Göteborg

Välkommen till Svensk Sjöfarts medlemsworkshop med fokus på åtgärder som krävs för att uppnå IMO:s mål om minst 50 % koldioxidreduktion till 2050!

Den 13 april enades IMO om en strategi innehållande en lista på möjliga åtgärder som IMO kommer att börja jobba med under hösten. Ytterligare förslag på åtgärder förväntas presenteras framgent och det kommer att vara viktigt att beakta dessa förslag, dels internt inom respektive rederi, men också från ett föreningsperspektiv. Syftet med workshopen är att belysa för- och nackdelar med förslagen, formulera en strategi samt utveckla ståndpunkter och positioner som föreningen därefter kan föra vidare till myndigheter, regering, ECSA och ICS.

OBS! Seminariet är kostnadsfritt (du behöver ej ange fakturaadress i anmälningsformuläret) och endast för Svensk Sjöfarts medlemmar, men anmälan eller eventuell avanmälan krävs senast 24 augusti. Antalet platser är begränsat till 46 – först till kvarn gäller