Medlemsseminarium om sjösäkerhet – ForeSea

Datum och tid: 20 februari kl.9.30-11.30

Plats: Rum Newton, Lindholmen Science Park, Göteborg

Varmt välkomna till seminarium om sjösäkerhet med fokus på ForeSea för Svensk Sjöfarts medlemmar och IRIS användare!

Under seminariet kommer vi att berätta om incidentrapporteringssystemet, hur man kan få nytta av systemet, uppdateringar som gjorts och diskutera hur vi arbetar med frågan framöver.

Preliminärt program
9.00 Kaffe
9.30 Välkomna och inledning

Presentation och bakgrund om incidentrapporteringssystemet ForeSea

Nyttan med system – exempel på säkerhetsrapporter

Hur fungerar systemet tekniskt? Inlogg, rapportering, support, och hantering

Hur använder man systemet? Exempel från rederier

Frågor och vad händer härnäst?

11.30 Lunch

Mer information kommer.

OBS! Seminariet är endast för Svensk Sjöfarts medlemmar och inbjudna gäster. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan eller eventuell avanmälan krävs senast 13 februari.