Medlemsseminarium om sjösäkerhet – ForeSea (ENDAST FÖR SVENSK SJÖFARTS MEDLEMMAR)

Datum och tid: 19 februari kl.9.30-13.00 (inkl. lunch)

  • 09.30 – 10.45 för samtliga inbjudna deltagare
  • 11.00 – 12.00 endast för Svensk Sjöfarts medlemmar
  • 12.00 – 13.00 gemensam lunch

Plats: Rum Newton, Lindholmen Science Park, Göteborg

Anmälan: Anmälan sker här senast den 12 februari.

Varmt välkomna till seminarium om sjösäkerhet med fokus på ForeSea för Svensk Sjöfarts medlemmar och inbjudna gäster!

Under seminariet kommer vi att berätta om incidentrapporteringssystemet, hur man kan få nytta av systemet, uppdateringar som gjorts och diskutera hur vi arbetar med frågan framöver.

Program

09.00 Kaffe

09.30 Välkomna och inledning

Christina Palmén, Svensk Sjöfart

Presentation och bakgrund om incidentrapporteringssystemet ForeSea

  • Olle Bråfelt, IRIS                           
  • Christina Palmén, Svensk Sjöfart

Nyttan med systemet – exempel på säkerhetsrapporter

Johannes Hüffmeier, RISE

Hur fungerar systemet tekniskt? Inlogg, rapportering, support och hantering

Björn Jakobsson, IRIS

Transportstyrelsens arbete med rapportering och analys

Patrik Jönsson, Transportstyrelsen

Avslutning

Christina Palmén, Svensk Sjöfart

10.45 Kaffe

(Fortsatt program endast för Svensk Sjöfarts medlemmar)

11.00 Hur använder man systemet? Exempel från rederier

Johannes Hüffmeier, RISE

Nästa steg och frågor

Christina Palmén, Svensk Sjöfart

12.00 Lunch

OBS! Seminariet är endast för Svensk Sjöfarts medlemmar och inbjudna gäster. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan eller eventuell avanmälan krävs senast 12 februari.