Medlemsmöte om Energieffektiva lösningar och leverantörer

Svensk Sjöfarts medlemmar bjuds in till

Elite Hotel Plaza, Göteborg

tis 07 mars 2017 09:00-14:00

Svensk sjöfartsnärings innovationskraft, mod och långsiktighet i miljöfrågorna har lett till att vi troligen är världsledande, samtidigt som flera utmaningar möter näringen. Oaktat vilket bränsle som fartyg drivas med är en ökad energieffektivitet en avgörande konkurrensfråga, både i ett omedelbart och i ett längre perspektiv. Utveckling av spjutspetsteknik och samarbete kring innovationer är en framgångsfaktor.

Svensk Sjöfart arrangerar tillsammans med Sweship Energy ett medlemsmöte med fokus på energieffektiva lösningar den 7 mars kl 09-14  i Göteborg. Vid mötet inbjuds några av Sveriges främsta underleverantörer av innovativa tekniker för energieffektiv fartygsdrift att presentera. Kavalkaden av presentationer följs av möjlighet att diskutera närmare med presentatörerna vid kortare rundabordssamtal. Vi kommer även att titta närmare på utvecklingen av verktyg och metod för energikartläggning av rederier.

Dagen avser att ge dig som deltar möjlighet till en bred överblick av innovativa energieffektiva lösningar, dela erfarenheter och lyfta gemensamma frågeställningar samt nätverka under informella former. Medlemsmötet arrangeras av Sweship Energy, föreningens helägda samarbetsplattform med inriktning på energieffektiv fartygsdrift.

Observera att medlemsmötet endast är öppet för för representanter från medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart samt inbjudna presentatörer.

För mer information, uppdateringar av agenda och registrering av deltagande, vänligen gå till: http://www.sweshipenergy.se/event/medlemssem-2017

Välkommen!

Svensk Sjöfart och Sweship Energy