Medlemsdag om bolagsskatt (ENDAST FÖR SVENSK SJÖFARTS MEDLEMMAR)

Datum och tid: 14 november kl.15-18

Plats: PwC:s lokaler våning 9, Skånegatan 1, Göteborg

Varmt välkommen till vårt uppföljande medlemsseminarium om den nya bolagsskatten! Seminariet äger rum i samarbete med PWC:s experter som kommer att vägleda oss genom ämnet.

Den 25e maj hade föreningen en förmiddag där vi gick igenom de nya bolagsbeskattningsreglerna som primärt är inriktade på införandet av en ny generell begränsning av ränteavdragsreglerna. Under den förmiddagen diskuterade vi också en hel del kring hur det nya förslaget hanterar finansiell leasing. Under medlemskvällen går vi in på leasingfrågan mer på djupet. Till vår hjälp för att bena ut dessa frågor har vi bland annat Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd från PwC på plats. För att få in leasingfrågan i sitt sammanhang men också för att fräscha upp minnet från i våras inleder vi även kvällen med en repetition av grunderna i de nya ränteavdragsreglerna.

Preliminärt program

15.00 Inledning och välkomna

15.10 Information om bolagsskattereglerna

Övergripande kring innebörden av de nya bolagsskattereglerna? (PWC)

  • Kort introducerande översikt kring de nya reglerna

Ränteavdragsreglerna och leasing i de nya bolagsskattereglerna (PWC)

  • Vi går in på djupet på den skatterättsliga definitionen, sätter den i relation till hur redovisningsreglerna ser ut och diskuterar hur detta kan förhålla sig till olika fartygskontrakt beroende på hur dessa utformas”

15.30 Diskussion och frågor (PWC)

Sammanfattning

17.00 Mingel

18.00 Slut

OBS! Seminariet är kostnadsfritt (du behöver ej ange fakturaadress i anmälningsformuläret) och endast för Svensk Sjöfarts medlemmar, men anmälan eller eventuell avanmälan krävs senast 12 november. Ange gärna i anmälan om du avser delta på minglet eller ej.