Workshop om bolagsskatt och tonnageskatt (ENDAST FÖR SVENSK SJÖFARTS MEDLEMMAR)

Datum och tid: 25 maj kl.9.30-12.30
Plats: Radisson Blue Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Välkommen till Svensk Sjöfarts medlemsdag och workshop om bolagsskatt och tonnageskatt! Med oss under dagen är våra experter från PwC.

Regeringen har nyligen lagt fram ett nytt förslag till bolagsbeskattning som föreningen varit mycket aktiv i frågan och lyckats påverka förslaget i positiv riktning. Reglerna innehåller många nya beräkningsgrunder inte minst vad gäller leasing. Vidare har vi en tonnageskatt som nu varit ikraft sedan 1/1 2017. Vi vill nu ger er medlemmar en möjlighet att dels få de grova dragen i lagstiftningen såsom den är föreslagen men också att vi får en diskussion om sådant som kanske är otydligt eller oklart som vi kan ta med oss.

Program

9:30 Välkommen till seminariet kort om föreningens arbete i frågan och vart vi står politiskt med förslaget – Pia Berglund, Svensk Sjöfart

9:45-10:30   Genomgång av det nya bolagsskatteförslaget med fokus på rederier – Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd PwC.

10:30-10:45 Kaffe

10:45-11:00  Fokuspass leasing – Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd PwC.

11:00-11:30 Genomgång av exempel – Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd PwC.

11:30-12:30 Tonnageskatten – var står vi och vad ser vi framför oss för behov av ändringar? – Pia Berglund, Svensk Sjöfart

12:30 Gemensam lunch

 

Skicka gärna in frågor innan om ni har möjlighet så har vi större möjlighet att ta fram bra svar. Skicka dessa till pia.berglund@sweship.se

Varmt Välkomna!

OBS! Seminariet är kostnadsfritt (du behöver ej ange fakturaadress i anmälningsformuläret) och endast för Svensk Sjöfarts medlemmar, men anmälan eller eventuell avanmälan krävs senast 18 maj.