Maritima mötesplatsen i Almedalen

Den 3 – 6 juli 2017 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritima mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby.

Svensk Sjöfart arrangerar lunchseminarier tillsammans med Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Skärgårdsredarna, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) samt Sveriges Hamnar. Huvudtemat för lunchseminarierna är konkurrenskraftiga maritima näringar.

De gemensamma lunchseminarierna äger rum varje mellan måndag till torsdag kl 11.00 – 11.50 och kommer att ha ett särskilt dagstema enligt nedan:

Måndag den 3 juli, tema: klimat
Tisdag den 4 juli, tema: svensk export
Onsdag den 5 juli, tema: persontrafik
Torsdag den 6 juli, tema: blå näring