Maritim Mötesplats i Almedalen

Den 2 – 5 juli 2018 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby.

Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Hamnar arrangerar den Maritima Mötesplatsen och ansvarar för fyra gemensamma lunchseminarier med ett särskilt dagstema måndag till torsdag mellan kl 11.00 och 12.00:

Måndag den 2 juli, tema:   Miljö och hållbarhet
Tisdag den 3 juli, tema:      Samhällsbyggnad och infrastruktur
Onsdag den 4 juli, tema:    Besöksnäring och turism
Torsdag den 5 juli, tema:   Framtid och rekrytering

På mötesplatsen kommer även seminarier av andra maritima aktörer att arrangeras.