Inbjudan dialogmöte Framtidens logistik – fokus sjöfart

Tid: 6 mars 2017 kl. 13.00–15.45

Näringsdepartementet bjuder in  till ett temamöte kring sjöfart. Syftet med mötet är att både lyfta ny kunskap men även ha en dialog med er som berörs och har påverkan på sjöfartsområdet. Vi vill lyfta blick­en och fånga in viktiga frågor och få inspel.

Sjöfartsverket kommer att redovisa sitt uppdrag om kust och in-landssjöfart och slutsatserna utgör ett viktigt diskussionsunderlag.

Plats: Näringsdepartementet, Aulan, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig via e-post till Therese.Gellerstedt@regeringskansliet.se senast den 20 februari. Ta med legitimation för inpassering. Vid eventuell ändring av deltagare måste detta anmälas innan mötet.