I samarbete mot en gemensam vision

Svensk Sjöfarts medlemmar bjuds in till seminarium

Scandic Rubinen, Göteborg, kl 9 -12

Anmälan krävs. För info kontakta kansliet 031 384 75 00