Framtida transporter

Svensk Sjöfart deltar på ”Framtida Transporter”, en tävling för årskurs 7 och 8. Läs mer.