Föredrag, frågestund och diskussion om Sveriges klimatpolitiska ramverk – klimatlagen, klimatmålen och det klimatpolitiska rådet

Datum och tid: 16 januari kl.10.00-13.00 (exkl. lunch)

Plats och lokal: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm (Konferenssal ”Merkurius”)

Sista anmälningsdag: Anmälan krävs senast 12 januari. Seminariet har begränsat antal platser. Anmälan sker enligt ”först till kvarn”-principen. Hela seminariet är kostnadsfritt.

Frågor: Om du har generella eller specifika frågor som ni önskar besvarade under mötet så är vi tacksamma om deltagarna skickar in dessa skriftligt på förhand. Frågor skickas till: fredrik.larsson@sweship.se

Den 1 januari 2018 träder Sveriges klimatpolitiska ramverk ikraft. Ramverket består av tre delar där klimatlagen är en av tre delar. De andra två delarna är klimatmålen och ett klimatpolitiskt råd som ska se till att våra politiker tydligt redovisar hur arbetet går. Ramverket baseras på en överenskommelse inom Miljömålsberedningen, där representanter från sju av våra riksdagspartier ingick. Syftet är att via en klimatlag, ett fastslaget klimatmål och ett klimatpolitiskt råd strukturera klimatarbetet och sätta tryck på alla kommande regeringar att jobba aktivt med klimatåtgärder.

Sveriges klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Det finns etappmål till 2030, 2040 och 2045 och ett mål för transportsektorn där utsläppen från inrikes transporter, inklusive sjöfart, ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Fokus för mötet är delmålet om 70% reduktion från inrikes transporter till 2030 (sjöfarten inkluderad).

Om seminariet:

Hur är det hela egentligen tänkt att fungera och vad får det för betydelse för inrikes sjöfart? Vad betyder det för enskilda rederier och fartyg?

Ulf Troeng från Naturvårdsverket och tidigare sekreterare i miljömålsberedningen inleder med att presentera och förklara ramverket. Därefter kommer deltagarna bjudas in till diskussion om hur sjöfarten kan bidra till att uppfylla klimatmålet och identifiera eventuella barriärer och hinder samt vägen framåt.

Varmt välkommen!