Medlemsmöte om tonnageskatten – Göteborg

Föreningen kommer att hålla möte i Göteborg den 21 december och i Stockholm den 17 januari för en dialog kring det beslutade tonnageskattesystemet.

Medlemsmöte om de praktiska frågorna runt införandet av tonnageskatten samt samråd om vilka förändringar som är önskvärda för att systemet ska bli mer inkluderande.

Datum: Göteborg den 21 december 2016 på Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Anmälan om deltagande önskas senast den 19 december till: Annika.Asp@sweship.se

Agenda (pdf)