Återinvigning av Krigsseglarmonumentet i Göteborg

I samband med återinvigningen av Krigsseglarmonumentet på dess nya plats framför Barken Viking vill vi gärna bjuda in till en minneshögtid och en manifestation för dagens sjöfart.

Med detta, vårt särskilda nationaldagsfirande, vill vi samla näringen och sprida en känsla av samhörighet inom sjöfarten i Göteborg. Hit är alla välkomna!

Programmet 6 juni 11.30 – 13.30, vid Lilla Bommen, utanför Barken Viking

Flottans Mäns Sångkör underhåller och blivande sjömanskockar serverar varmkorv och lite öl därtill.

Den legendariske sjömansprästen Krister I:son Lundin tystar sorlet och den nuvarande sjömansprästen Ib Pihlblad håller ett kort korum.

Rune Dahlstrand, 97 år, berättar om glädje och fasa under de fem år han arbetade ombord i Gripsholm som skötte alla utväxlingar under andra världskriget.

Landshövding Lars Bäckström återinviger monumentet och avtäcker den nya informationsplattan.

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, Jörgen Lorén, 1:e vice ordförande i Sjöbefälsföreningen och Carl-Johan Hagman vd i Stena Line talar om behovet av vår svenska handelsflotta.

Sjömanssånger framförda av visgruppen KAL och servering av världens längsta prinsesstårta i fartygsform, som en konvoj.

Du anmäler dig och ev. gäster genom att senast den 1 juni maila oss på event6juni@sjomanshus.se

Varmt välkomna!

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Christer Themnér, ordförande
PS. Frågor besvaras av vår eventansvariga i Göteborg, Berit Blomqvist, telefon: 0705 298659.