Årsmöte i Svensk Sjöfart 2017

Svensk Sjöfart och Sjöfartens Arbetsgivareförbund håller årsmöte med efterföljande middag på Scandic Hasselbacken i Stockholm den 27 april 2017.

Seminarium kl 13.15 (anmälan krävs)

Sjöfartens väg in i en ny framtid

Det senaste året har vi sett en utveckling som påverkar våra rederier i grunden. Frihandel ifrågasätts i flera länder, Storbritannien har bestämt sig för att lämna EU, många segment inom sjöfarten lider av överkapacitet vilket inneburit en av historiens största konkurser, Hanjin. Samtidigt utvecklas andra delar av världen i en positiv riktning, klimatutmaningen får en allt större uppmärksamhet med krav på åtgärder och digitaliseringen ger oss nya möjligheter. Sjöfarten står vid ett vägskäl. Under dagen får vi lyssna till vad våra politiker på nationell och EU-nivå gör för att möte den nya tid vi står inför.

– Har politiken beredskap att hantera utmaningarna?

kl. 13.45 Mattias Landgren (S) statssekreterare Näringsdepartementet. – Presenterar regeringens politik inom sjöfartsområdet

kl. 15.00 Patrick Verhoeven, Generalsekreterare ECSA – State of Play in EU 2017 – The Year of Shipping

Varmt välkommen!

Anmälan om deltagande kan göras till: info@sweship.se