Almedalsveckan 3 – 10 juli 2016

Maritim Mötesplats i Visby

Den Maritima Mötesplatsen är öppen måndag den 4 juli – torsdag den 7 juli  för seminarier och ett maritimt mingel som äger rum måndagen den 4 juli. Platsen är som de senaste åren Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby.

Svensk Sjöfart medverkar med seminarier.

På agendan står bland annat:

  • Blå tillväxt
  • Kryssning, färjor och turism
  • Handel och samhällets försörjning
  • Grön omställning för konkurrenskraftig maritim sektor

För information om bokning av seminariepass, maritimt mingel och sponsorskap kontakta Berit Blomqvist, projektledare för den Maritima Mötesplatsen 2016 på tel: 0705 29 86 59 eller e-post: berit.blomqvist@swe-shipbroker.se

 

Välkommen att prata sjöfart med oss i vår utställning; Donnersgatan 2!

Utställningen har öppet söndag t.o.m torsdag.

Måndag 4 juli kl 9.30-10

Sjöfarten – en del av samhällets hållbara tillväxt?

Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter.

Karl Garme, forskare vid Institutionen för farkost och flygteknik på KTH med flera.

Tisdag 5 juli kl 9.30-10

Lika eller olika om vägen framåt?

Sjöfarten möter politiska representanter för att diskutera miljö – väg eller vägg?

Fredrik Larsson, miljöansvarig Svensk Sjöfart möter Anders Åkesson (C) Trafikutskottet och Stina Bergström (MP) Miljöutskottet.

Onsdag den 6 juli kl 9.30-11

Postdoc – program – satsning inom forskning och innovation

Åsa Burman, vd Lighthouse möter representanter från universiteten och utbildningsutskottet.

Måndag, tisdag och onsdag kl 16-16.30

Hållbara transporter – vad blir nästa steg?

Vi ställer vi våra partipolitiska ungdomsförbund mot MILJÖVÄG(G)EN och diskuterar visioner och ambitioner med hållbara transporter – möjligt och omöjligt?