Svensk Sjöfart presenterade på riksdagens utfrågning om en fossiloberoende transportsektor

Under Trafikutskottets öppna utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls presenterade Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström. Bland annat menade Rikard Engström att det finns en stor potential att öka användning av sjöfarten.

– 65 % kommer trafiken öka till 2030 enligt Trafikverkets beräkningar. Detta är bra då effektiva transporter är en förutsättning för att AB Sverige ska gå bra. Men vi måste tänka om och arbeta smartare med de resurser vi har, såväl för enskilda trafikslag som tillsammans. Sjöfarten arbetar intensivt med just detta, säger Rikard Engström. Vi ser samtidigt att 3,5 % av inrikes av transporterna sker med sjöfart trots att vi har Europas längsta kust. Det finns därmed en stor potential med rätt förutsättningar. 2 % av utsläppen kommer från sjöfarten och hälften av det kommer från fritidsbåtar – det är viktigt att i detta fall komma ihåg att sjöfarten är ett energieffektivt trafikslag där man stor kapacitet.

Stora investeringar i klimatåtgärder genomförs för tillfället av Svensk Sjöfarts medlemsrederier, något som Rikard Engström också lyfte under utfrågningen.

– Vi ser just nu att vi är inne i en stor boom av nya innovativa fartyg. I och med den nya generationens fartyg minskar utsläppen med 50 %. Det handlar inte bara om bränsle, utan om hela fartygssystemet. Sjöfarten arbetar med olika typer av bränslen, exempelvis LNG och LBG (biogas). För dessa bränslen kan man använda samma motor, vilket innebär att rederier som satsat på LNG-drift är förberedda när tillräckligt med biogas finns. Att detta fungerar är något som exempelvis rederiet Furetank visat. Andra innovationer vi ser är Stena som använder sig av både metanol och eldrift. Batterier och el utvecklas snabbt inom sjöfarten, titta bara på Foresea (tidigare HH Ferries) som använder batterier. Vind är också på frammarsch och där är Wallenius aktiv i ett stort forskningsprojekt som tittar på hur man kan använda segel. Även fartyget Viking Grace använder idag rotorsegel, säger Rikard Engström.

– Fartyget är även ett system och det handlar inte bara om bränsle för att energieffektivisera, det handlar exempelvis också om skrovet, hur man kör fartyget och hur man optimerar drivmedel. Vad gäller fyllnadsgrad finns det en stor möjlighet med att använda sjöfarten. För att öka fyllnadsgraden är transportköparen central och är den som kan vara en del i att effektivisera och ställa krav. I slutändan handlar allt om hållbarhet och vattenvägen bör man använda när man kan och alternativen bara när man måste. Genom blått når vi grönt och för att komma vidare behöver vi mer forskning, innovation och implementering, säger Rikard Engström.

Läs mer och se hela utfrågningen här.

Publicerad: 2019-01-17