Svensk Sjöfarts medlemmar i akut situation – förlängning av korttidspermittering krävs