Svensk Sjöfart välkomnar Wallenius SOL som ny medlem