Svensk Sjöfart välkomnar regeringens beslut om fortsatta regellättnader för sjöfarten