Svensk Sjöfart välkomnar beslut om 300 MSEK till Sjöfartsverket