Svensk Sjöfart positiv till nytt omställningsstöd till företag