Svensk Sjöfart deltar i nytt forskningsprojekt för ökad säkerhet inom Roro-sjöfarten