Specialsjöfarten efterfrågar regeländringar och dialog med regeringen