Sjöfarten svårt att ta del av omställningsstöd – efterfrågar korttidspermittering