Sjöfarten antar gemensam branschstandard för säkert resande