Rikard Engström lämnar uppdraget som vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart