Regeringen beviljar ersättning för identitetskontroller