Nytt projekt möjliggör minskade utsläpp och kostnader för sjöfarten