Höj inte farleds- och lotsavgifterna – höj anslagen till Sjöfartsverket